Home » Ons aanbod » Zorgaanbod met VAPH-Budget

Ons zorgaanbod via het VAPH-budget

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren. Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u als meerderjarige zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders.

Als zorgboerderij hebben wij de erkenning van het VAPH om zorggasten met een PVB-budget op te vangen. Hiermee kan zorg worden ingekocht. Dit kan rechtstreeks bij zorg- en belevingsboerderij het Groeiveld, maar er zijn ook samenwerkingsverbanden mogelijk met de instelling waar de zorggast al verblijft of wil verblijven.

Het budget kan worden ingezet vanaf een halve dag, ganse dag, meerdere dagen per week, tot een hele week, met of zonder overnachting, afhankelijk van het toegekende budget. Volgens iedere persoonlijke situatie worden de mogelijkheden bekeken. Ook indien er geen budgetten zijn bestaan er mogelijkheden om naar het Groeiveld te komen.  

Indien u interesse heeft in opvang of dagbesteding bij vzw het Groeiveld, gelieve dan onderstaand formulier in te vullen en te mailen naar vzwhetgroeiveld@gmail.com.

Intakeformulier Vzwhetgroeiveld 202103
Word – 372,1 KB 156 downloads