Vanwege de vele aanvragen kunnen we momenteel enkel nog zorggasten opvangen die (bijna) volledig zelfstandig op de boerderij kunnen functioneren. U mag altijd onderstaand intakeformulier invullen en mailen naar vzwhetgroeiveld@gmail.com. Van zodra er weer beschikbaarheid is, nemen we contact met u op. Bedankt voor uw begrip.

Dagbesteding via het VAPH-budget

Als zorgboerderij hebben wij de erkenning van het VAPH* om zorggasten met een PVB-budget op te vangen. Hiermee kan zorg worden ingekocht. Dit kan rechtstreeks bij zorg- en belevingsboerderij het Groeiveld, maar er zijn ook samenwerkingsverbanden mogelijk met de instelling waar de zorggast al verblijft of wil verblijven.

Het budget kan worden ingezet vanaf een halve dag, hele dag, meerdere dagen per week, tot een hele week, met of zonder overnachting, afhankelijk van het toegekende budget. Volgens iedere persoonlijke situatie worden de mogelijkheden bekeken.  

Indien u interesse heeft in opvang of dagbesteding bij vzw het Groeiveld, gelieve dan onderstaand formulier in te vullen en te mailen naar vzwhetgroeiveld@gmail.com.

 

*Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren. Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u als meerderjarige zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders.

Intakeformulier Vzwhetgroeiveld 2022
Word – 358,3 KB 674 downloads