Missie: waar staan we voor

Zorgboerderij vzw het Groeiveld is een warme, veilige plek waar de mens en de verbondenheid met de natuur centraal staan.

Visie: waar gaan we voor

Binnen het kader van de boerderij het Groeiveld bieden we zorg aan in de vorm van zinvolle dagbesteding afgestemd op de persoonlijke hulpvraag van de zorggast (en zijn netwerk) met de focus op mogelijkheden en talenten, rekening houdend met de beperkingen die er kunnen zijn.

Centraal staat de ontwikkeling van ieder individu in verbinding met de mens en natuur om zich heen.

Doelgroepen

Binnen onze missie en visie hebben wij een uitgebreid zorgaanbod voor verschillende doelgroepen. De volgende doelgroepen kunnen bij ons terecht:

  • mensen met een VAPH-budget
  • mensen met een burn-out
  • kinderen en jongeren voor een time-out
  • jongeren met schoolproblemen of gedragsproblemen
  • (dementerende) ouderen

We geloven dat de verschillende doelgroepen elkaar kunnen aanvullen en van elkaar kunnen leren.

Werkwijze

Via een intakegesprek maken we werk van een individueel traject waarbij je specifieke vraag het uitgangspunt vormt. Wij bieden onze zorggasten verschillende vormen van dagbesteding en begeleiding aan. Je kan op de zorgboerderij de boer helpen met de dagelijkse werkzaamheden zoals dieren verzorgen, tuinieren en kleine klusjes op het erf. Elke dag is er wel wat anders te doen.

Ook kunnen we je op de zorgboerderij in contact brengen met psychologen en coaches uit de regio. Met elk hun eigen unieke aanbod kan je begeleidingstraject zo nog persoonlijker worden ingevuld. 

Intakeformulier Vzwhetgroeiveld 2022
Word – 358,3 KB 800 downloads