Home » Ons aanbod

Ons aanbod

U kent vzw het Groeiveld al als een zorg- en belevingsboerderij waar mensen zich vooral thuis mogen voelen. We streven ernaar om mensen met beperkingen (lichamelijk, verstandelijk of psychisch), jongeren met gedrags- of emotionele problemen, langdurig werklozen en mensen met een burn-out een zinvolle plek in de samenleving te laten innemen. 

Intussen is ons aanbod sterk uitgebreid:

  • We bieden buitenschoolse opvang aan kinderen met of zonder beperking.
  • Ook bieden we een time-out (dag- en nachtopvang) aan jongeren die omwille van sociaal/emotionele- of gedragsproblemen tijdelijk niet thuis of op school terecht kunnen. 
  • (Dementerende) ouderen zijn heel welkom voor een gezellig groepsbezoek of voor individuele dagbesteding. Dit bevordert de sociale participatie en gunt partners en mantelzorgers wat tijd voor zichzelf.
  • In onze biologische zelfoogsttuin brengen we mensen terug in contact met de natuur. Leden van de vzw kunnen verse groenten en kleinfruit oogsten. Onze leden kiezen voor duurzaam, de korte keten, recht van bij de boer.
  • Vanaf dit jaar bieden we via Plattelandsklassen een educatief boerderijbezoek waarbij we scholierenkennis laten maken met onze duurzame biologische teelt en diervriendelijke veeteelt. Verbondenheid met de natuur en dierenwelzijn zijn voor ons zeer belangrijk. Ook kunnen studenten bij ons terecht voor een interessante stage.
  • We organiseren grote evenementen voor de inwoners van Lommel en omliggende gemeenten, zoals de Dag van de Landbouw, de Groei- en Bloeibeurs en allerhande belevingsdagen.
  • Ten slotte kan u voor uw bijeenkomsten gebruik maken van onze inspirerende landelijke accommodatie en organiseren we kinderfeestjes voor kinderen met en zonder beperking.